Вітаємо на новому розділі офіційного веб-порталу Нововодолазької районної ради “Дорадництво”

Шановні мешканці Нововодолазького району вітаємо Вас на новому розділі офіційного веб-порталу Нововодолазької районної ради!

Ми розпочинаємо публікацію серії матеріалів дорадчого спрямування, які можуть стати для Вас в нагоді.

Є декілька визначень поняття «дорадництво». Найбільш ґрунтовне та повне наведено в навчальному посібнику для дистанційного навчання (http://www.dorada.org.ua/files/Distance_Learning_Course/Distance_Learning_Course_on_Agricultural_advisory_services.pdf): «Сільськогосподарська дорадча діяльність», автори Т.П. Кальна-Дубінюк, І.П. Кудінова, Л.Х. Рибак, Р.Я. Корінець.

Дорадництво — нове суспільне явище, яке має на меті відродити сільське господарство та забезпечити його стабільний прибутковий розвиток, на основі специфічних методів формування нового селянина з новим типом економічного мислення, новою ринковою мотивацією та поведінкою та надає можливість цим ключовим факторам прогресу формувати нове сільськогосподарське виробництво і село.

Сільськогосподарська дорадча діяльність — сукупність дій та заходів, спрямованих на задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення у підвищенні рівня знань та удосконаленні практичних навичок ведення прибуткового господарювання, поліпшення добробуту та розвиток соціальної сфери села.

Звичайно, що ми зосередимося не на всіх різновидах такої діяльності. На новому розділі офіційного веб-порталу Нововодолазької районної ради ми розглянемо по-перше питання інформаційного забезпечення сільськогосподарських виробників — розповсюдження інформації перевіреної практикою та корисної для індивідуального споживача та конкретних умов господарювання. Другий напрям наших консультацій буде пов’язаний зі створенням та роботою сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК).

         Розділ порталу створено сумісно працівниками апарату районної ради, науковцями ХНТУСГ ім. Петра Василенка та студентами Нововодолазького земляцтва університету.

Сьогодні ми оприлюднюємо перші матеріали стосовно суті діяльності СОК. Чекаємо на Ваші відгуки та запитання.

Для того, щоб зрозуміти, про що йдеться мова ми рекомендуємо ознайомитися з чудовим практичним посібником колективу авторів по створенню і діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК) в Україні. (http://apk.cg.gov.ua/web_docs/2141/const/docs/Практичний%20посібник.pdf).

У вступі до посібника зокрема надано такі пояснення.

Сільськогосподарська кооперація – це система кооперативних організацій, створених з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів.

Кооперування є логічною стадією подальшого розвитку реформ, що стає можливим завдяки виникненню значної кількості незалежних приватних товаровиробників-власників, які мають спільні економічні інтересі у здійснені ринкової діяльності.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив – юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, що є сільськогосподарськими товаровиробниками, на засадах добровільного членства та об’єднання майнових пайових внесків для спільної діяльності.

Член кооперативу – фізична або юридична особа, яка зробила вступний і пайовий внески, визнає принципи і цілі кооперативу, дотримується вимог статуту і  користується правом ухвального голосу в кооперативі.

Асоційований член кооперативу – фізична чи юридична особа, що зробила пайовий внесок і користується правом дорадчого голосу в кооперативі.

Обслуговуючі кооперативи, здійснюючи обслуговування членів кооперативу, не ставлять за мету отримання прибутку. Метою їхньої діяльності є надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам, які є членами кооперативу, сприяння  їх прибутковому господарюванню.

Обслуговуючі кооперативи спрямовують свою діяльність на обслуговування сільськогосподарського та іншого виробництва учасників кооперації. Залежно від виду діяльності вони поділяються на переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, сервісні та інші.

Переробні кооперативи займаються переробкою сільськогосподарської сировини (виробництва, хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, м’ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, конопель, лісо- і  пиломатеріалів тощо).

Заготівельно-збутові кооперативи здійснюють заготівлю, зберігання, передпродажну обробку, продаж продукції, надають маркетингові послуги тощо.

Постачальницькі кооперативи створюються з метою закупівлі та постачання засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки; виготовлення сировини і матеріалів та постачання їх сільськогосподарським товаровиробникам.

Сервісні кооперативи здійснюють технологічні, транспортні, меліоративні, ремонтні, будівельні, еколого-відновні роботи, здійснюють ветеринарне обслуговування тварин і племінну роботи, займаються телефонізацією, газифікацією, електрифікацією в сільській місцевості, надають медичні, побутові, санаторно-курортні, науково-консультаційні послуги, з ведення бухгалтерського обліку, аудиту та інше.

У випадку поєднання кількох видів діяльності утворюються багатофункціональні кооперативи.

 

Для більшої наочності і зрозумілості пропонуємо передивитися презентації про початок створення СОК: Етапи створення СОК та більш докладніше про роботу ініціативної групи.

У подальшому ми розмістимо зразки анкет, положень, типовий статут СОК та таке інше, а також приклади конкретних бізнес-планів СОК, розроблених студентами та викладачами ХНТУСГ ім. Петра Василенка.

 

З повагою, Голова Нововодолазького земляцтвста ХНТУСГ студентка 32-МН групи ННІ БМ Цимбаліст Аліна Вікторівна;

відповідальний від університету за реалізацію проекту соціально-економічного розвитку сільських територій по Нововодолазькому району Харківської області, член піклувальної ради земляцтва, доцент кафедри кібернетики Чалий Ігор Вільович

Анонс подій
06 грудня 2019 року о 10.00 відбудеться засідання XL сесії районної ради VII скликання